Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για το σχολ. έτος 2019-2020 και θα μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από το ΠΔΕ με την εμφάνισή τους στην υπηρεσία να έχουν συμπληρωμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης - μισθοδοσίας. Επισυνάπτονται ενημερωτικό έγγραφο και υποδείγματα εντύπων.

Πληροφορίες:

  • Πολυχρονοπούλου Αγγελική τηλ. 2621360544
  • Σπηλιόπουλος Γεώργιος τηλ. 2621360544