Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59 στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την ειδικότητα "Κομμωτικής Τέχνης" που έχουν λάβει βεβαίωση δέσμευσης θέσης θα πρέπει να απευθυνθούν στο 1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας.