Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Οικονομικά σχολείων

Βάσει  με την υπ’ αριθμό Υ.Α 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ. 2769/2-12-2011)με θέμα «Εκδρομές –μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Δ/θμιας  Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας»

Έχοντας υπ’ όψιν::