Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες αιτήσεων μετάθεσης για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ηλείας και για τις κατηγορίες:

 • Απο περιοχή σε περιοχή
 • Σε Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Σε Καλλιτεχνικά σχολεία
 • Σε Μουσικά σχολεία
 • Σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται ενυπόγραφα από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες από 8-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 στη Δ/νση Δ.Ε. Ηλείας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή στο πρωτόκολλο)

Πίνακας οργανικών κενών ΣΜΕΑΕ

 1. ΕΓΓΡΑΦΟ
 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
 4. ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων και συμπληρωματικών αιτήσεων, έως την Τρίτη, 6/6/2017 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα λειτουργικά κενά και οι υπεραριθμίες Δ/νσης Δ.Ε Ηλείας για το διδακτικό έτος 2017-2018, πιθανόν να ανακοινωθούν εντός της ημέρας.

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί :

·         Που είναι λειτουργικά υπεράριθμοι

·         Που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

·         Οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ

·         Οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό, η θητεία των οποίων έχει λήξη

·         Οι εκπ/κοί που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΔΕ

·         Οι εκπ/κοί που επιθυμούν να καλύψουν διδακτικές ανάγκες Σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε. και παράλληλης στήριξης Δ.Ε. Ηλείας

·         Οι νεοδιόριστοι

 

να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας: http://dide.ilei.sch.gr., προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση τοποθέτησης, εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται.

 1. Έγγραφο
 2. Αίτηση τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμου εκπ/κού
 3. Πίνακας μορίων εκπ/κών (βελτίωση θέσης-οριστική τοποθέτηση-από μετάθεση)
 4. Οργανικά κενά

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 29/5/2017 και ώρα 14:00 μ. μ.

 

 

Σύμφωνα με το από 28/8/2017 Email του ΥΠΠΕΘ, ''Mετά την ανακοίνωση της β’ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και προκειμένου η Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην κατακλύζονται από ερωτήματα και αιτήματα, σας ενημερώνουμε ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 για την καταχώριση νέων αιτήσεων και ανακλήσεων απόσπασης για σοβαρούς λόγους, καθώς  και ενστάσεων και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.

 

Επισημαίνεται ότι αιτήματα που θα υποβληθούν εγγράφως ή με φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενη επόμενη φάση αποσπάσεων.''