Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

  1. Έγγραφο
  2. Αίτηση τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμου εκπ/κού
  3. Πίνακας μορίων εκπ/κών (βελτίωση θέσης-οριστική τοποθέτηση-από μετάθεση)
  4. Οργανικά κενά

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 29/5/2017 και ώρα 14:00 μ. μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Από 20-03-2017 έως και 22-03-2017 (ώρα 15:30) θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης.

Καμία ένσταση δε θα γίνει δεκτή πέραν της Τετάρτης 22-03-2017.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα, 29/5/2017 και ώρα 14:00 μ. μ.

  

Σας γνωστοποιούμε τον ανακοινοποιημένο πίνακα οργανικών κενών για τη διενέργεια των μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017, μετά από σχετικές ανακοινοποιήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα οργανικά κενά των:

* ΠΕ30 του (1901003) ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ της ΔΔΕ Α' Θεσσαλονίκης και του (5141001) ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ της ΔΔΕ Χίου

* ΠΕ25 του (1901005) ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ Γ/Σ της ΔΔΕ Α' Θεσσαλονίκης

* ΠΕ21-26 του (1941005) ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ της ΔΔΕ Β' Θεσσαλονίκης

 

  1. Έγγραφο για κρίση υπεραριθμίας και τοποθέτηση σε οργανικά κενά
  2. Πίνακας Οργανικών κενών και υπεραριθμιών 2017-2018
  3. Αίτηση-Δήλωση υπεραριθμίας και τοποθέτησης υπεράριθμων
  4. Ομάδες σχολείων

Επειδή στις αιτήσεις στα Μουσικά Σχολεία μοριοδοτούνται μόνο τα προσόντα και όχι τα κριτήρια (συν. υπηρεσίας, συνθηκών διαβίωσης, οικ. κατάστασης, τέκνων, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης) στην ορθή επανάληψη μορίων μετάθεσης στα Μουσικά έχουν αφαιρεθεί αυτά τα πεδία.