Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

Πίνακας οργανικών κενών ΣΜΕΑΕ

 1. ΕΓΓΡΑΦΟ
 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
 4. ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων και συμπληρωματικών αιτήσεων, έως την Τρίτη, 6/6/2017 και ώρα 11:00 π.μ.

 1. Έγγραφο για κρίση υπεραριθμίας και τοποθέτηση σε οργανικά κενά
 2. Πίνακας Οργανικών κενών και υπεραριθμιών 2017-2018
 3. Αίτηση-Δήλωση υπεραριθμίας και τοποθέτησης υπεράριθμων
 4. Ομάδες σχολείων
 1. Έγγραφο
 2. Αίτηση τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμου εκπ/κού
 3. Πίνακας μορίων εκπ/κών (βελτίωση θέσης-οριστική τοποθέτηση-από μετάθεση)
 4. Οργανικά κενά

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 29/5/2017 και ώρα 14:00 μ. μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα, 29/5/2017 και ώρα 14:00 μ. μ.