Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Εκπαιδευτικοί

Οι επιλεγέντες του συνημμένου πίνακα (με μπλε Χρώμα) παρακαλούνται να εμφανιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Ηλείας, αύριο Τρίτη, 20/12/2016 και ώρα 9:00 π.μ.

 

Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα : Από 8-12-2016 έως 9-12-2016

 

  

Σας γνωστοποιούμε τον 4ο Ανακοινοποιημένο πίνακα οργανικών κενών για τη διενέργεια των μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017, μετά από νεότερη ανακοινοποίηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 

4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ:

Διαγράφεται το οργανικό κενό

* ΠΕ30 (9051345) 10ο 6/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ