Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Εκπαιδευτικοί

Οι επιλεγέντες του συνημμένου πίνακα (με μπλε Χρώμα) παρακαλούνται να εμφανιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Ηλείας, αύριο Τρίτη, 20/12/2016 και ώρα 9:00 π.μ.

 

 

Κατάθεση ενστάσεων:  Από 30-11-2015 έως 2-12-2016

 

 

Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα : Από 8-12-2016 έως 9-12-2016