Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Εκπαιδευτικοί

Προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος, από την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 έως και την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για το σχολ. έτος 2018-2019 και θα μισθοδοτούνται από πράξεις ΕΣΠΑ, με την εμφάνισή τους στην υπηρεσία να έχουν συμπληρωμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης - μισθοδοσίας. Επισυνάπτονται ενημερωτικό έγγραφο και υποδείγματα εντύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα έντυπα που συμπληρώνουν οι προσλαμβανόμενοι με πράξεις ΕΣΠΑ πρέπει να έχουν λογότυπο

Πληροφορίες:

  • Κουτουκού Μελίνα τηλ. 2621360549
  • Σπηλιόπουλος Γεώργιος τηλ. 2621360544

 

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων, μέχρι αύριο Πέμπτη 6-9-2018 και  ώρα 12:00 μεσημέρι.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για το σχολ. έτος 2018-2019 και θα μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από το ΠΔΕ με την εμφάνισή τους στην υπηρεσία να έχουν συμπληρωμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης - μισθοδοσίας. Επισυνάπτονται ενημερωτικό έγγραφο και υποδείγματα εντύπων.

Πληροφορίες:

  • Κουτουκού Μελίνα τηλ. 2621360549
  • Σπηλιόπουλος Γεώργιος τηλ. 2621360544

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 6/9/2018 και ώρα 12:00 μεσημέρι