Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Εκπαιδευτικοί

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μέχρι την Παρασκευή 1/6/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

  1. Έγγραφο
  2. Αίτηση Τοποθέτησης
  3. Πίνακες οργανικών κενών
  4. Πίνακας μορίων εκπ/κών (Διάθεση ΠΥΣΔΕ-Βελτίωση Θέσης-Μετάθεση)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη, 24/5/2018.

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από  29-5-2018 έως 31-5-2018. 

  1. Πίνακας οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών
  2. Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μέχρι την Πέμπτη, 24/5/2018.

1. Πίνακας οργανικών κενών-υπεραριθμιών Γεν. Παιδείας 2018

2. Πίνακας οργανικών κενών- υπεραριθμιών τεχν. Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ 2018

3. Έγγραφο ρύθμισης υπεραριθμίας-Τοποθέτησης υπεράριθμων εκπ/κών

4. Αίτηση υπεραριθμίας-Τοποθέτησης Υπεράριθμου εκπ/κού

5. Ομάδες σχολείων 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 18-5-2018 και ώρα 11:30 π.μ.

  1. Έγγραφο
  2. Τοποθέτηση εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις
  3. Εναπομείναντα οργανικά κενά (ΠΕ04.01-ΠΕ06) για συμπληρωματικές αιτήσεις τοποθέτησης 
  4. Πίνακας υπόχρεων εκπ/κών για συμπληρωματική αίτηση τοποθέτησης

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων και συμπληρωματικών αιτήσεων τοποθέτησης έως την Τρίτη 29/5/2018 και ώρα 10:30π.μ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ87.02