Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Επειδή στις αιτήσεις στα Μουσικά Σχολεία μοριοδοτούνται μόνο τα προσόντα και όχι τα κριτήρια (συν. υπηρεσίας, συνθηκών διαβίωσης, οικ. κατάστασης, τέκνων, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης) στην ορθή επανάληψη μορίων μετάθεσης στα Μουσικά έχουν αφαιρεθεί αυτά τα πεδία.