Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Από 20-03-2017 έως και 22-03-2017 (ώρα 15:30) θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης.

Καμία ένσταση δε θα γίνει δεκτή πέραν της Τετάρτης 22-03-2017.