Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Οι επιλεγέντες του συνημμένου πίνακα (με μπλε Χρώμα) παρακαλούνται να εμφανιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Ηλείας, αύριο Τρίτη, 20/12/2016 και ώρα 9:00 π.μ.