Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπ/κοί  να παρουσιαστούν αύριο Τρίτη, 13/9/2016 και ώρα 8:30 π.μ.στη Δ.Δ.Ε. Ηλείας για την τοποθέτησή τους.