Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code
  1. Έγγραφο
  2. Τοποθέτηση εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις
  3. Εναπομείναντα οργανικά κενά (ΠΕ04.01-ΠΕ06) για συμπληρωματικές αιτήσεις τοποθέτησης 
  4. Πίνακας υπόχρεων εκπ/κών για συμπληρωματική αίτηση τοποθέτησης

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων και συμπληρωματικών αιτήσεων τοποθέτησης έως την Τρίτη 29/5/2018 και ώρα 10:30π.μ.