Εκτύπωση
Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί
τοποθετήσεις
  1. Έγγραφο
  2. Αίτηση Τοποθέτησης
  3. Πίνακες οργανικών κενών
  4. Πίνακας μορίων εκπ/κών (Διάθεση ΠΥΣΔΕ-Βελτίωση Θέσης-Μετάθεση)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη, 24/5/2018.