Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code
  1. Πίνακας οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών
  2. Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μέχρι την Πέμπτη, 24/5/2018.