Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

1. Πίνακας οργανικών κενών-υπεραριθμιών Γεν. Παιδείας 2018

2. Πίνακας οργανικών κενών- υπεραριθμιών τεχν. Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ 2018

3. Έγγραφο ρύθμισης υπεραριθμίας-Τοποθέτησης υπεράριθμων εκπ/κών

4. Αίτηση υπεραριθμίας-Τοποθέτησης Υπεράριθμου εκπ/κού

5. Ομάδες σχολείων 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 18-5-2018 και ώρα 11:30 π.μ.