Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

 Προκήρυξη εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2018 καθώς και ενημερωτικό έντυπο,που αφορά το Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει αναλυτική σχετική εγκύκλιος.