Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Oι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΟΠΣΥΔ από 5 Δεκεμβρίου 2017 έως και 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 μ.μ