Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Μετάβαση στην αντίστοιχη σελίδα του ΥΠΠΕΘ

 

Μπορείτε να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση /https://kpg.it.minedu.gov.gr/ από 26/10/2017 έως 06/11/2017 στις 15:00

Προθεσμία προσέλευσης στη ΔΔΕ Ηλείας (Διοικητήριο 5ος όροφος) για οριστικοποίηση της αίτησης (μόνο, όχι για συμπλήρωση της αίτησης)

μέχρι  την Τρίτη 07/11/2017.

Προσοχή: Η προθεσμία προμήθειας του παραβόλου είναι η Παρασκευή 03/11/2017