Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code
 

 Στο πλαίσιο της ενημέρωσης σας για το θεσμό της Μαθητείας ΕΠΑΛ προωθούμε το παρακάτω τηλεοπτικό σποτ

https://youtu.be/04LS8RZclD0