Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους μαθητευόμενους θα δημοσιευθεί στις 29/09/2017. Η υποβολή αιτήσεων των υποψήφιων μαθητευόμενων θα πραγματοποιηθεί μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης, πιθανότατα από τις 02/10/2017 έως 10/10/2017 στα ΕΠΑΛ.