Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Επισυνάπτουμε την Αίτηση – Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, με φαξ ή αυτοπροσώπως στην υπηρεσία την Τρίτη  25-07-2017