Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από  13 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει  19 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00. 

Συνημμένα
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΕΚ 2016-18_ΚΕΝΑ_ΙΟΥΛΙΟΣ 2017.pdf)έγγραφο255 kB