Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code
  1. Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α/2017): Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης.
  2. ΦΕΚ 1890/τ. Β/2017:  Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Φ.361.22/21/90780/Ε3/ 31-5-2017)  Υ.Α )
  3. Εγκύκλιος Επιλογής Δ/ντών σχολικών μονάδων

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  και αναγκαίων δικαιολογητικών από 1/6/2017 έως 6/6/2017.