Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code
  1. ΕΓΓΡΑΦΟ
  2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
  4. ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
  5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων και συμπληρωματικών αιτήσεων, έως την Τρίτη, 6/6/2017 και ώρα 11:00 π.μ.