Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code
  1. Έγγραφο
  2. Αίτηση τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμου εκπ/κού
  3. Πίνακας μορίων εκπ/κών (βελτίωση θέσης-οριστική τοποθέτηση-από μετάθεση)
  4. Οργανικά κενά

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 29/5/2017 και ώρα 14:00 μ. μ.