Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code
  1. Έγγραφο για κρίση υπεραριθμίας και τοποθέτηση σε οργανικά κενά
  2. Πίνακας Οργανικών κενών και υπεραριθμιών 2017-2018
  3. Αίτηση-Δήλωση υπεραριθμίας και τοποθέτησης υπεράριθμων
  4. Ομάδες σχολείων