Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Συνημμένο το υπ΄αρ. πρωτ. 1168/26-02-2015 έγγραφο για την Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στα πλαίσια των Πράξεων:  «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με  αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3», «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

   Η Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση είναι μια διεθνής μαθητική εκστρατεία που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και αφορά στον 2ο Αναπτυξιακό Στόχο της Διακήρυξης της Χιλιετίας, την καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσμου.

              Η Action AID Hellas συντονίζει για 12η φορά από τις 27 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 2015 την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση στη Ελλάδα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη τη χώρα καλούνται να συμμετάσχουν και φέτος και να ενώσουν τη φωνή τους με εκατομμύρια άλλους από ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, έχοντας υπόψη την παρ. 16 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 και το υπ΄αριθ.19016/Ε2/04-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

                                                 Προκηρύσσει

Την πρόσληψη ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για την κάλυψη αναγκών εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2015 -και για δώδεκα ώρες (12) συνολικά- στην παρακάτω καταργημένη ειδικότητα των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ

2Ο ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

 

ΠΕ.18.10-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 118102/Δ1/25-07-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας από Πέμπτη 19-02-2015 έως και Παρασκευή 20-02-2015 (13.00 μ.μ.).

Ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου 2015.

                Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 και την Κυριακή  10 Μαΐου 2015 για τα επίπεδα:

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, έχοντας υπόψη την παρ. 16 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 και το υπ΄αριθ.19016/Ε2/04-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

                                                  Προκηρύσσει

Την πρόσληψη ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για την κάλυψη αναγκών εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2015 -και για δέκα έξι ώρες (16) συνολικά- στην παρακάτω καταργημένη ειδικότητα των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.: 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ

2Ο ΕΠΑ.Λ. ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕ.14.01-ΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ.14.06-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 118102/Δ1/25-07-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας από Τρίτη 17-02-2015 έως και Τετάρτη 18-02-2015 (11.30 π.μ.).

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, έχοντας υπόψη την παρ. 16 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 και το υπ΄αριθ.19016/Ε2/04-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

                                                 Προκηρύσσει

Την πρόσληψη δύο (2) ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη αναγκών εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2015 -και για δέκα τέσσερες ώρες (14) συνολικά έκαστος- στην παρακάτω καταργημένη ειδικότητα των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΛΑΔΟΣ

2Ο ΕΠΑ.Λ. ΠΥΡΓΟΥ

 

ΠΕ.18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 118102/Δ1/25-07-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας από Παρασκευή 13-02-2015 έως και Δευτέρα 16-02-2015.

 

Η δημοσίευση του παρόντος θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2015 και σύμφωνα με το υπ.αρ.2/82452/0020/08 (ΦΕΚ 2441/Β/2-12-08):Καθορισμός της τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. .

Η αρχική ανάρτηση βρίσκεται εδώ.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από την σχολική μονάδα.

Η αρχική ανάρτηση βρίσκεται εδώ.

Η 1η ανακοινοποίηση βρίσκεται εδώ.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από την σχολική μονάδα.

πρόγραμμα του συνεδρίου με τίτλο «Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο (school based)», που θα διεξαχθεί στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο,  από τις   20 έως 22  Φεβρουαρίου 2015 .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του συνεδρίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://goo.gl/44DNKt  όπως επίσης και να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο που αναγράφεται στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται.