Οργανόγραμμα ΔΔΕ Ηλείας

Δείτε το προσωπικό και τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης ΔΕ Ηλείας

 

Ο πλήρης κατάλογος αρμοδιοτήτων των τμημάτων των Διευθύνσεων ΔΕ παρουσιάζεται στο άρθρο 52 του υπ’ αριθμ. 18 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018)


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραμματεία Διευθυντή, Υπεύθυνη Μαθητείας ΚΟΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2621360560
ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2621360551
Πρωτόκολλο, ηλεκτρονική αλληλογραφία

ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΖΑΝΝΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΛΟΠΙΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2621360562
2621360561
2621360562
2621360561

Ταχυδρομείο ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2621360544
2621360544
 • Φροντιστήρια, Κέντρα ξένων γλωσσών
 • Έλεγχος αντιστοιχίας / ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2621360561
2621360537
2621360561
 • Ίδρυση / μεταβολές σχολικών μονάδων
 • Σχολικές επιτροπές
 • Εξοπλισμός σχολικών μονάδων

ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

2621360551
2621360561
 • Πανελλαδικές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 • Κ.Π.γ.

ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2621360551
2621360537
Εκδρομές εσωτερικού

ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ

2621360530
Ευρωπαϊκά προγράμματα

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

2621360549
 • Βιβλία, εξοπλισμός σχολικών μονάδων
 • Ψηφιακή υπογραφή

ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2621360561
2621360551
Myschool

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

2621360565
2621360561
Αρχείο σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΙΑ

2621360544
2621360544
ΤΜΗΜΑ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) 2621360539
 • Εκκαθάριση έκτακτων δαπανών-αμοιβών-δικαστικών αποφάσεων
 • Κατάρτιση του Προγράμματος Προμηθειών υλικών και υπηρεσιών της ΠΔΕ
 • ΑΠΔ
 • Αναζήτηση, έλεγχος και καταγραφή οικονομικών στοιχείων για ΔΑΥΚ αιτούντων για συνταξιοδότηση
 • Αποζημίωση μεταφοράς μαθητών

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

2621360536

 • Μισθοδοσία τακτικού προϋπολογισμού μονίμων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων
 • Αγωγές διεκδίκησης δώρων και επιδομάτων
ΣΧΙΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2621360541

 • Ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων
 • Έλεγχος εκτάκτων δαπανών-αμοιβών
 • Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2621360539

 • Καταχωριστής πράξεων/έργων ΕΣΠΑ-ΠΔΕ και υπεύθυνος μισθοδοσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ-ΠΔΕ
 • Υποβολή ηλεκτρονικά στον e-ΕΦΚΑ των μηνιαίων ΑΠΔ του ΙΚΑ για έργα ΕΣΠΑ-ΠΔΕ
 • Γενική διαχείριση πλατφόρμας invoices-schools
 • Οδοιπορικά διάθεσης για πράξεις/έργα ΕΣΠΑ-ΠΔΕ
ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2621360533

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΑΣΙΑ 2621360549-50
e-Data, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, ΟΠΣΥΔ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2621360550
Πειθαρχικά – Νομικά θέματα ΡΟΥΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2621360567
Γραμματέας ΠΥΣΔΕ, Επιλογή στελεχών, κενά-πλεονάσματα ΣΥΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2621360566
Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΔΕ, Επιλογή στελεχών, κενά-πλεονάσματα ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΑΣΙΑ 2621360549-50
Άδειες, γνησιότητα τίτλων ΣΚΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2621360531
Συνταξιοδότηση, Ε-ΔΑΥΚ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΑΣΙΑ 2621360549-50
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, γνησιότητα προϋπηρεσιών, εκδρομές εξωτερικού ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2621360551
ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣΥΔ, e-Data, αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ

2621360537

2621360537

ΤΜΗΜΑ Δ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2621360545
Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ                  –  
Ανάπτυξη εφαρμογών ΔΔΕ Ηλείας ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2621360545
Ασφάλεια δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2621360545
Συντήρηση ιστοτόπου και εφαρμογών ΥΠΑΙΘ ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2621360545
Τεχνική υποστήριξη Η/Υ και εκτυπωτικών συστημάτων ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2621360545
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2621360571
Σύστημα ATHENA ΣΚΕΜΠΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2621360566
Υπεύθυνος  Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2621360592
Φυσική Αγωγή ΓΙΑΜΠΑΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2621360598