Οδηγίες και δικαιολογητικά για οδοιπορικά διάθεσης που πληρώνονται από τον τακτικό προϋπολογισμό

Οι οδηγίες στο άρθρο αυτό αφορούν μόνο οδοιπορικά διάθεσης μονίμων εκπαιδευτικών καθώς και αναπληρωτών που αμείβονται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Για αναπληρωτές που αμείβονται με πράξεις ΕΣΠΑ ή μέσω του ΠΔΕ παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τους οδηγούς υλοποίησης. Οδηγίες – Δικαιολογητικά Οδοιπορικών Διάθεσης Ημερολόγιο Οδοιπορικών Διάθεσης Οδηγίες συμπλήρωσης Ημερολογίου…

Περισσότερα

Έντυπα εκδρομών

Υπόδειγμα σύμβασης με τουριστικό γραφείο Ενημερωτικό σχολικού περιπάτου Ενημερωτικό Διδακτικής επίσκεψης Υπόδειγμα προκήρυξης εκδρομής Σχολική εκδρομή –έλεγχος οχήματος από Τροχαία Φύλλο αξιολόγησης τουριστικού γραφείου

Περισσότερα