Οδηγίες και έντυπα για δαπάνες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες Οδηγίες Δαπανών Πανελληνίων 2022 Αμοιβές Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Δαπανών Εξετάσεων 2022 Οδοιπορικά μελών Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Οδοιπορικών Εξετάσεων 2022 Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2022 Βεβαίωση Παρουσίας για οδοιπορικά 2022 Οδοιπορικά μετακινούμενων εκτός νομού (εξεταστές Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου – Ε.Ε.Κ. ΕΠΑΛ Αχαΐας – ΤΕΦΑΑ) Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2022 – Αχαΐα Ημερολόγιο Μετακινήσεων…

Περισσότερα

Οδηγίες και έντυπα για δαπάνες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες Οδηγίες Δαπανών Πανελληνίων 2021 Αμοιβές Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Δαπανών Εξετάσεων 2021 Οδοιπορικά μελών Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Οδοιπορικών Εξετάσεων 2021 Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2021 Βεβαίωση Παρουσίας για οδοιπορικά 2021 Οδοιπορικά μετακινούμενων εκτός νομού (εξεταστές Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου – Ε.Ε.Κ. ΕΠΑΛ Αχαΐας – ΤΕΦΑΑ) Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2021 Εκτός Νομού

Περισσότερα

Οδηγίες και έντυπα για δαπάνες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες Οδηγίες Δαπανών Πανελληνίων 2020 Αμοιβές Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Δαπανών Εξετάσεων Οδοιπορικά μελών Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Οδοιπορικών Εξετάσεων Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2020 Βεβαίωση Παρουσίας για οδοιπορικά 2020 Οδοιπορικά μετακινούμενων εκτός νομού (εξεταστές Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου – Ε.Ε.Κ. ΕΠΑΛ Αχαΐας – ΤΕΦΑΑ) Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2020 – Εκτός Νομού  

Περισσότερα

Οδηγίες και δικαιολογητικά για οδοιπορικά διάθεσης που πληρώνονται από τον τακτικό προϋπολογισμό

Οι οδηγίες στο άρθρο αυτό αφορούν μόνο οδοιπορικά διάθεσης μονίμων εκπαιδευτικών καθώς και αναπληρωτών που αμείβονται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Για αναπληρωτές που αμείβονται με πράξεις ΕΣΠΑ ή μέσω του ΠΔΕ παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τους οδηγούς υλοποίησης. Οδηγίες – Δικαιολογητικά Οδοιπορικών Διάθεσης Ημερολόγιο Οδοιπορικών Διάθεσης Οδηγίες συμπλήρωσης Ημερολογίου…

Περισσότερα

Έντυπα εκδρομών

Yπόδειγμα σύμβασης με τουριστικό γραφείο Υπόδειγμα ενημερωτικό σχολικού περιπάτου Υπόδειγμα ενημερωτικό διδακτικής επίσκεψης Υπόδειγμα ενημερωτικό εκπαιδευτικής επίσκεψης εκδρομής μετακίνησης Υπόδειγμα προκήρυξης εκδρομής Σχολική εκδρομή –έλεγχος οχήματος από Τροχαία  

Περισσότερα