Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων, μέχρι την Πέμπτη 22/8/2019. Οι εκπ/κοί του συνημμένου αρχείου θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ (19-8-2019)

Περισσότερα