ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ένσταση επί των μορίων υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός τριών (3) ημερών από σήμερα 16-6-2020 έως 18-6-2020 και ώρα 10.00π.μ. στο e-mail: dideilei@sch.gr (υπόψη Μελίνας Κουτουκού). ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης ρύθμισης υπεραριθμίας – Τοποθέτησης υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ-ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ. ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ_2020_

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων Τοποθέτησης εκπ/κών σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας για το διδακτικό έτος 2019-2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μέχρι την Πέμπτη, 29-8-2019 και ώρα 12:00 μ. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ- ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε εναπομείναντα οργανικά κενά Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων, μέχρι την Πέμπτη 29/8/2019. Οι εκπ/κοί του συνημμένου αρχείου θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (22-8-2019)

Περισσότερα

Αιτήσεις διόρθωσης και συμπληρωματικές δηλώσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά

Simpliromatiki – Aitisi Dilosi Topothetisis2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019 ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ01-ΠΕ04.01-ΠΕ82

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών (Διάθεση ΠΥΣΔΕ-Βελτίωση θέσης) σε κενές οργανικές θέσεις

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων, μέχρι την Πέμπτη 22/8/2019. Οι εκπ/κοί του συνημμένου αρχείου θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (19-8-2019)

Περισσότερα