Ονομαστικοί Πίνακες Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών – Πίνακας τοποθέτησης Υπεραρίθμων με αίτησή τους – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης

  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ 2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2020 Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης για βελτίωση θέσης οριστικης τοποθετησης σε κενές οργανικές θέσεις ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ_2020_(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2020 Προθεσμία Υποβολής ενστάσεων επί των πινάκων υπεραρίθμων μέχρι τις 25/6/2020. Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης μέχρι τις 28/6/2020

Περισσότερα

Πρόσκληση Οριστικής Τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ε.Ε.Π.-ΕΒΠ_2021

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ένσταση επί των μορίων υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός τριών (3) ημερών από σήμερα 16-6-2020 έως 18-6-2020 και ώρα 10.00π.μ. στο e-mail: dideilei@sch.gr (υπόψη Μελίνας Κουτουκού). ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης ρύθμισης υπεραριθμίας – Τοποθέτησης υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ-ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ. ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ_2020_

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων Τοποθέτησης εκπ/κών σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας για το διδακτικό έτος 2019-2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μέχρι την Πέμπτη, 29-8-2019 και ώρα 12:00 μ. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ- ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε εναπομείναντα οργανικά κενά Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων, μέχρι την Πέμπτη 29/8/2019. Οι εκπ/κοί του συνημμένου αρχείου θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (22-8-2019)

Περισσότερα