Νέο έντυπο αίτησης τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε λειτουργικά κενά

Καλούμε τους νεοδιόριστους στην περιοχή ευθύνης μας να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά. Όσοι νεοδιόριστοι εκπ/κοί έχουν ήδη υποβάλλει στην υπηρεσία μας αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, να την επανυποβάλουν με το νέο έντυπο. ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης προτίμησης για Τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας για το διδακτικό έτος 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 2021_2022 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΝΕΟΔΙΟΡ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ-ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

Περισσότερα

Οριστική Τοποθέτηση /Βελτίωση θέσης Εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε κενές οργανικές θέσεις

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 7-6-2021 και ώρα 10:00π.μ. Η απόφαση Τοποθέτησης θα γίνει από τον Περιφ/κό Δντή Εκπ/σ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΕΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (3-6-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ (3-6-2021)ης Δυτ. Ελλάδας.

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ-ΚΕΝΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 705048 ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25,41 22,15 12 59,56   ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕ21 ΠΕ23 ΠΕ25 ΠΕ30 ΕΒΠ ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ -1         ΕΕΕΓ-Λ ΠΥΡΓΟΥ   -1 -1 -1 -1   Παρακαλείται η ενδιαφερόμενη να υποβάλλει αίτηση τοποθέτησης  έως την Τέταρτη 9…

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις

Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη, 2-6-2021 και ώρα 10:00 π.μ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2021 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ 27-5-2021 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ _2021 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ)

Περισσότερα

Τοποθέτηση ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων μέχρι την Τετάρτη, 2-6-2021 και ώρα 10:00π.μ. Η απόφαση Τοποθέτησης θα γίνει από τον Περιφ/κό Δντή Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ (27_5_2021)

Περισσότερα

Υποβολή αίτησης Τοποθέτησης ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ _2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2020-21 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2021 ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_

Περισσότερα