Ανάληψη υπηρεσίας εκπ/κών που τοποθετήθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

Οι εκπ/κοί που τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων ΔΕ Ηλείας (μετά από ρύθμιση υπεραριθμίας -από μετάθεση – βελτίωση θέσης -οριστική τοποθέτηση), θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους, την Πέμπτη, 16/7/2020, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων τοποθέτησης από τον Περιφεριακό  Δ/ντή Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας.

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά κενά 08/07/2020

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 09/07/2020 ώρα 14.00 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dideilei@sch.gr ή στο φαξ 2621360563 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Περισσότερα

Ονομαστικοί Πίνακες Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών – Πίνακας τοποθέτησης Υπεραρίθμων με αίτησή τους – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης

  ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ 2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2020 Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης για βελτίωση θέσης οριστικης τοποθετησης σε κενές οργανικές θέσεις ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ_2020_(ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2020 Προθεσμία Υποβολής ενστάσεων επί των πινάκων υπεραρίθμων μέχρι τις 25/6/2020. Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης μέχρι τις 28/6/2020

Περισσότερα

Πρόσκληση Οριστικής Τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ε.Ε.Π.-ΕΒΠ_2021

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ένσταση επί των μορίων υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός τριών (3) ημερών από σήμερα 16-6-2020 έως 18-6-2020 και ώρα 10.00π.μ. στο e-mail: dideilei@sch.gr (υπόψη Μελίνας Κουτουκού). ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης ρύθμισης υπεραριθμίας – Τοποθέτησης υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ-ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ. ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ_2020_

Περισσότερα