Εμφάνιση και ανάληψη υπηρεσίας εκπ/κών που τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας

Οι εκπ/κοί (υπεράριθμοι -διάθεση ΠΥΣΔΕ- νεοδιόριστοι) που τοποθετήθηκαν (23/8/2021) σε λειτουργικά  κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, μπορούν να εμφανιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Πέμπτη 26/8/2021 ή την 1/9/2021. Οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ και οι εκπ/κοί που αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΔΕ , θα εμφανιστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής…

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε λειτουργικά κενά

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι την Τετάρτη, 25/8/2021 και ώρα 12:00 μεσημέρι.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΝΕΟΔΙΟΡ_ (23-8-2021-ΑΝΑΚΟΙΝ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ_ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ (23-8-2021) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ

Περισσότερα

Ανακοίνωση για νεοδιόριστους εκπ/κούς Δ.Ε. Ηλείας

Όλοι οι νεοδιόριστοι εκπ/κοί, ακόμη και αν αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 31/8/2021, πρέπει  να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 19/8/2021, αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά ΔΕ Ηλείας .

Περισσότερα

Διαδικασία τοποθέτησης εκπ/κών στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο  του Υ.ΠΑΙ.Θ η σειρά τοποθέτησης των εκπ/κών που είναι στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ έχει, ως εξής: λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί , εκπαιδευτικοί ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ και εντός ΠΥΣΔΕ . ΟΔΗΓΙΕΣ- 6ΧΒΩ46ΜΤΛΗ-ΦΦ4  

Περισσότερα

Νέο έντυπο αίτησης τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε λειτουργικά κενά

Καλούμε τους νεοδιόριστους στην περιοχή ευθύνης μας να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά. Όσοι νεοδιόριστοι εκπ/κοί έχουν ήδη υποβάλλει στην υπηρεσία μας αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, να την επανυποβάλουν με το νέο έντυπο. ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης προτίμησης για Τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας για το διδακτικό έτος 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 2021_2022 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΝΕΟΔΙΟΡ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ-ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

Περισσότερα

Οριστική Τοποθέτηση /Βελτίωση θέσης Εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε κενές οργανικές θέσεις

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 7-6-2021 και ώρα 10:00π.μ. Η απόφαση Τοποθέτησης θα γίνει από τον Περιφ/κό Δντή Εκπ/σ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΕΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (3-6-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ (3-6-2021)ης Δυτ. Ελλάδας.

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ-ΚΕΝΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 705048 ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25,41 22,15 12 59,56   ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕ21 ΠΕ23 ΠΕ25 ΠΕ30 ΕΒΠ ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ -1         ΕΕΕΓ-Λ ΠΥΡΓΟΥ   -1 -1 -1 -1   Παρακαλείται η ενδιαφερόμενη να υποβάλλει αίτηση τοποθέτησης  έως την Τέταρτη 9…

Περισσότερα