Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων εκπ/κών (19-5-2022) σε εναπομείναντα οργανικά κενά Δ.Ε Ηλείας

Ανακοινοποίηση ως προς τους εκπ/κούς κλ. ΠΕ11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ (11-5-2022)-ΑΝΑΚΟΙΝ

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΣΜΕΑΕ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_μετα τις μεταθέσεις_25.05.2022 ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ενστάσεις υποβάλλονται στο email της Διεύθυνσης mail@dide.ilei.sch.gr από τη Δευτέρα 23-05-2022 έως την Τετάρτη 25-05-2022. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών (19-5-2022) σε εναπομείναντα οργανικά κενά Δ.Ε Ηλείας-Νέες συμπληρωματικές αιτήσεις τοποθέτησης εκπ/κών ΠΕ06 σε εναπομείναντα οργανικά κενά

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΝΕΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΑΤΑ ΚΕΝΑ (19_5) ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΕ06 ΣΥΜΠΉΡΩΝΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2- ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΕ06 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μέχρι την Τρίτη, 24/5/2022

Περισσότερα

Οριστικοποίηση τοποθετήσεων (11-5-2022) εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (11-5-2022) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΩΝ ΕΑΕ (11-5-2022) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚEΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2022 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022

Περισσότερα