Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας (30-9-2021)

Οι αναπληρωτές μπορούν να αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης, από 1/10/2021 μέχρι  και 4/10/2021, και ώρα 14:30 μ.μ. Οι αναπληρωτές που τοποθετήθηκαν σε Εσπερινά σχολεία θα αναλάβουν υπηρεσία πρωινές ώρες (μέχρι 14:30 μ.μ.), ως εξής: Όσοι τοποθετήθηκαν στο  ΓΥΜ. ΠΥΡΓΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ-ΛΤ  θα αναλάβουν υπηρεσία στο 1ο  ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ. Όσοι τοποθετήθηκαν στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΖΑΧΑΡΩΣ ΛΤ…

Περισσότερα

Εμφάνιση και ανάληψη υπηρεσίας εκπ/κών που τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας

Οι εκπ/κοί (υπεράριθμοι -διάθεση ΠΥΣΔΕ- νεοδιόριστοι) που τοποθετήθηκαν (23/8/2021) σε λειτουργικά  κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, μπορούν να εμφανιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Πέμπτη 26/8/2021 ή την 1/9/2021. Οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ και οι εκπ/κοί που αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΔΕ , θα εμφανιστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής…

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε λειτουργικά κενά

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι την Τετάρτη, 25/8/2021 και ώρα 12:00 μεσημέρι.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΝΕΟΔΙΟΡ_ (23-8-2021-ΑΝΑΚΟΙΝ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ_ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ (23-8-2021) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ

Περισσότερα

Ανακοίνωση για νεοδιόριστους εκπ/κούς Δ.Ε. Ηλείας

Όλοι οι νεοδιόριστοι εκπ/κοί, ακόμη και αν αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 31/8/2021, πρέπει  να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 19/8/2021, αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά ΔΕ Ηλείας .

Περισσότερα

Διαδικασία τοποθέτησης εκπ/κών στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο  του Υ.ΠΑΙ.Θ η σειρά τοποθέτησης των εκπ/κών που είναι στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ έχει, ως εξής: λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί , εκπαιδευτικοί ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ και εντός ΠΥΣΔΕ . ΟΔΗΓΙΕΣ- 6ΧΒΩ46ΜΤΛΗ-ΦΦ4  

Περισσότερα

Νέο έντυπο αίτησης τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε λειτουργικά κενά

Καλούμε τους νεοδιόριστους στην περιοχή ευθύνης μας να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά. Όσοι νεοδιόριστοι εκπ/κοί έχουν ήδη υποβάλλει στην υπηρεσία μας αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, να την επανυποβάλουν με το νέο έντυπο. ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης προτίμησης για Τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας για το διδακτικό έτος 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 2021_2022 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΝΕΟΔΙΟΡ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ-ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

Περισσότερα