Υποβολή δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2023 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2023 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 2023 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ 2023 ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ (ΜΕΤΑΘΕΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ) 2023_2024_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ) 2023-2024-

Περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ’ ΦΑΣΗ

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους (αυτό με τις περισσότερες ώρες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) την Δευτέρα 07-11-2022 και την Τρίτη 08-11-2022.  Οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Γ’ΦΑΣΗ

Περισσότερα

Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων εκπ/κών (19-5-2022) σε εναπομείναντα οργανικά κενά Δ.Ε Ηλείας

Ανακοινοποίηση ως προς τους εκπ/κούς κλ. ΠΕ11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ (11-5-2022)-ΑΝΑΚΟΙΝ

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΣΜΕΑΕ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_μετα τις μεταθέσεις_25.05.2022 ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ενστάσεις υποβάλλονται στο email της Διεύθυνσης mail@dide.ilei.sch.gr από τη Δευτέρα 23-05-2022 έως την Τετάρτη 25-05-2022. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών (19-5-2022) σε εναπομείναντα οργανικά κενά Δ.Ε Ηλείας-Νέες συμπληρωματικές αιτήσεις τοποθέτησης εκπ/κών ΠΕ06 σε εναπομείναντα οργανικά κενά

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΝΕΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΑΤΑ ΚΕΝΑ (19_5) ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΕ06 ΣΥΜΠΉΡΩΝΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2- ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΕ06 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μέχρι την Τρίτη, 24/5/2022

Περισσότερα