ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚEΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2022 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΕΞΕ – 46305 – 2022 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Περισσότερα

Υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 14_4_2022) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ- ΤΕ (14_4_2022) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ _2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ _2022

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους εκπ/κούς που μετατέθηκαν στη Δ.Ε Ηλείας να παρακολουθούν τη ιστοσελίδα της Δ/νσης, προκειμένου να πληροφορηθούν για τα κενά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.

Περισσότερα