Τοποθετήσεις εκπ/κών (19-5-2022) σε εναπομείναντα οργανικά κενά Δ.Ε Ηλείας-Νέες συμπληρωματικές αιτήσεις τοποθέτησης εκπ/κών ΠΕ06 σε εναπομείναντα οργανικά κενά

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΝΕΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΑΤΑ ΚΕΝΑ (19_5) ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΕ06 ΣΥΜΠΉΡΩΝΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2- ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΕ06 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μέχρι την Τρίτη, 24/5/2022

Περισσότερα

Οριστικοποίηση τοποθετήσεων (11-5-2022) εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (11-5-2022) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΩΝ ΕΑΕ (11-5-2022) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚEΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2022 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022

Περισσότερα

Υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 14_4_2022) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ- ΤΕ (14_4_2022) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ _2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ _2022

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε κενές οργανικές θέσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2022 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ 2022 (Ανακοιν)) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2022 ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_

Περισσότερα