Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναπλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Δ/ντών-ντριών σχολικών μονάδωνΔ.Ε Ηλείας

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΝΤΩΝ (1ΓΑΜ-ΓΒΣ-ΓΚΑ-ΓΦΓ-ΓΠΑ-ΛΚΡ-ΕΚΑΜ) ΝΕΟ 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΝΤΗ ΓΧΑ 2022 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2022 Αίτηση-αναπληρωτών-διευθυντών 2022-23

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης προτίμησης νεοδιόριστων εκπ/κών (Γενικής εκπαίδευσης) και ΕΑΕ για Τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 2022 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ 2022-2023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΑΕ 2022-2023 ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΑΕ 2022 ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 2022

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας (Ανακοινοποίηση)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ (10-8-2022) ΑΝΑΚΟΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ_ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ (10-8-2022)-ΑΝΑΚΟΙΝ  

Περισσότερα

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ (10-8-2022) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ_ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ (10-8-2022) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ_ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ (10-8-2022)  

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης προτίμησης για Τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δ.Ε. Ηλείας εκπ/κών για το διδακτικό έτος 2022-2023

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μέχρι τη Δευτέρα, 8/8/2022 και ώρα 10:00 π.μ.   ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ 2022-2023 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ-ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ(ΕΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Περισσότερα