Ανακλήσεις – Ενστάσεις – Επανεξετάσεις αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, σχολεία Τυφλών/Κωφών, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2021-22

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για πέντε (5) ημέρες, από τη Δευτέρα, 19/07/2021 έως και την Παρασκευή, 23/07/2021 και ώρα 15:00 για την υποβολή ενστάσεων/επανεξετάσεων και αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, σχολεία Τυφλών και Κωφών, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά σχολεία,…

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών ΜονάδωνΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΝΤΩΝ 4ΛΠΥ……(Ω0ΠΣ46ΜΤΛΗ-3ΤΕ) ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΤΗ(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Περισσότερα

Οριστική Τοποθέτηση /Βελτίωση θέσης Εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε κενές οργανικές θέσεις

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 7-6-2021 και ώρα 10:00π.μ. Η απόφαση Τοποθέτησης θα γίνει από τον Περιφ/κό Δντή Εκπ/σ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΕΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (3-6-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ (3-6-2021)ης Δυτ. Ελλάδας.

Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις

Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη, 2-6-2021 και ώρα 10:00 π.μ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2021 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ_ 27-5-2021 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ _2021 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ)

Περισσότερα

Τοποθέτηση ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων μέχρι την Τετάρτη, 2-6-2021 και ώρα 10:00π.μ. Η απόφαση Τοποθέτησης θα γίνει από τον Περιφ/κό Δντή Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ (27_5_2021)

Περισσότερα

Υποβολή αίτησης Τοποθέτησης ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ _2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2020-21 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2021 ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_

Περισσότερα

Ανασυγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ηλείας-Ορισμός επιπλέον Μελών ΠΥΣΔΕ Ηλείας (Συμβούλιο Επιλογής)

926Φ46ΜΤΛΗ-ΦΩΝ_ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2021-2022 Ω3Ω446ΜΤΛΗ-ΝΟΧ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΩΝ ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 2021-2022    

Περισσότερα