Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

N_4547_FEK_102A_12-06-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΝΕΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΠΛΗΝΕΤ 2019-2020 (9Ο5Φ4653ΠΣ-45Ω) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2019 ΦΕΚ 5919_Β_2018 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΛΗΝΕΤ

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

N_4547_FEK_102A_12-06-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΣΧΑ (19-20) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΣΧΑ 2019-2020 (ΩΓ1Ζ4653ΠΣ-ΑΚΛ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2019 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΑΣΧΑ 2019 _ΦΕΚ 5933

Περισσότερα