ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚEΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2022 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022

Περισσότερα

Υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2022 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 14_4_2022) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ- ΤΕ (14_4_2022) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ _2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ _2022

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε κενές οργανικές θέσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2022 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ 2022 (Ανακοιν)) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2022 ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_

Περισσότερα