Υποβολή δήλωσης προτίμησης νεοδιόριστων εκπ/κών (Γενικής εκπαίδευσης) και Ε.Α.Ε. για Τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΚΩΝ (2023) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ (ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ 2023) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ (ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ 2023) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ 2023

Όλο το άρθρο