Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΝΤΩΝ _30-9-2020 (ΩΓΥΡ46ΜΤΛΗ-ΝΓΕ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ υποδντη 2020 ΦΕΚ_B_4412_2018 N_4547_ΦΕΚ_102A_12-06-2018

Περισσότερα

Τοποθέτηση αναπληρωτών/τριών (γενικής) – Τοποθέτηση αναπληρωτών/τριών ΣΜΕΑ

Οι εκπ/κοί μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους από αύριο Πέμπτη 24/9/2020 έως και την Παρασκευή 25/9/2020.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ (23-9-2020) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ (23-9-2020)

Περισσότερα

Αιτήσεις τοποθέτησεις αναπληρωτών/τριών εκπ/κών (ΣΜΕΑΕ/ΤΕ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι αύριο, 23/9/2020 και ώρα 9:30 π.μ. στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. (Προτεραιότητα θα δοθεί στην κάλυψη των κενών ΣΜΕΑΕ έναντι των Τ.Ε) Αντίγραφο του ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΣΜΕΑΕ-ΤΕ-22-9-2020 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Περισσότερα

Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτών/τριών εκπ/κών (Γενικής)

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων μέχρι αύριο, 23/9/2020 και ώρα 9:30 π.μ. στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 22-9-2020 (αρχείο με 11 φύλλα) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  

Περισσότερα