Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι των προκηρήξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως 20-3-2020. 20200317_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 38545_Ε1_1ΓΤ_2ΓΔ_ΨΕΣΨ46ΜΤΛΗ-ΡΦΘ

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020)

Η παραλαβή των αιτήσεων στα πλαίσια των προσκλήσεων 1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020 ΑΣΕΠ για ενημέρωση του ΟΠΣΥΔ γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 9:00 -13:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης. 20200217 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ ΔΕ (1ΓΤ & 2ΓΔ) 23138_Ε1 6ΤΥ446ΜΤΛΗ-7ΩΚ 20200217 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ (1ΓΤ) 20200217 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕ (2ΓΔ)  

Περισσότερα