ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Δ’ ΦΑΣΗ

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους (αυτό με τις περισσότερες ώρες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) από την Παρασκευή 02-12-2022 έως και τη Δευτέρα 05-12-2022. Με την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές/τριες πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα https://anaplirotes.gov.gr/ προκειμένου να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ Δ’ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ…

Περισσότερα

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γ΄ Φάσης με πρόσληψη στις 21/11/2022

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους (αυτό με τις περισσότερες ώρες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) την Πέμπτη 24-11-2022 και την Παρασκευή 25-11-2022. Με την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές/τριες πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα https://anaplirotes.gov.gr/ προκειμένου να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ…

Περισσότερα

Aνακοίνωση Πρόσληψης Εκπαιδευτικών για Ενισχυτική Διδασκαλία 2022-2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184935, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ. 142140/Δ2/16-11-2022 ΑΔΑ:Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-23 : να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Ηλείας –5ος όροφος – μόνο την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022, από ώρα…

Περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ-Υ.Δ.-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤ-ΔΙΔΑΚΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ

Περισσότερα

Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

ΕΞΕ – 126215 – 2022 – Πρόσληψη αναπληρωτών ΣΥΝ 2__ΥΠΟΔ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_ 2022_23 ΣΥΝ 1__ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΔΕΜ_2022_23

Περισσότερα

Δικαιολογητικά αναπλήρωτών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ Υ.Δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤ ΔΙΔΑΚΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Περισσότερα

Ανακοίνωση για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπ/κών στη Δ/νση Δ.Ε. Ηλείας

Ενημερώνουμε τους νεοδιόριστους (2022) εκπ/κούς στην Δ/νση Δ.Ε Ηλείας ότι μπορούν από 9:00 π.μ να προσέρχονται στην υπηρεσία μας, (Διοικητήριο -Μανωλοπούλου 31-Πύργος), από την Τετάρτη 17/8/2022 έως την Τρίτη 23/8/2022 για ανάληψη υπηρεσίας και κατάθεση δικαιολογητικών.  Η ορκωμοσία τους θα γίνεται την ίδια ημέρα στις 12:30 μ.μ.       ΦΕΚ1930_2022-Διορισμοί 6.906 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης…

Περισσότερα

Δικαιολογητικά νεοδιόριστων 2022

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά διορισμού τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις. Μετά την δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ημερομηνία και η ώρα της ορκωμοσίας, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας.  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης και μισθοδοσίας, παρακαλούμε να έχετε έτοιμα-συμπληρωμένα την ημέρα της ορκωμοσίας ΟΛΑ τα απαραίτητα…

Περισσότερα