Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς του ΥΠΠΕΘ για το σχολ. έτος 2019-2020

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σελίδα https://opsyd.sch.gr από την Τετάρτη 10/04/2019 έως την Δευτέρα 15/04/2019 ώρα 15:00.

Περισσότερα