Ανακοίνωση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Ηλείας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ & ΕΚ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ {σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.} Πίνακας δεκτών υποψηφίων Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 18/1/2023 έως Παρασκευή 20/1/2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη εφαρμογής υποβολής…

Περισσότερα

ΝΕΑ_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ορισμό τους ως μέλη στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής: α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας και β) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας λόγω ανασυγκρότησης

411_ΝΕΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ_ΔΠΕ & ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ_15_ΕΤΗ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ_ΕΜΠΕΙΡΙΑ υποδειγμα_εκπαιδευτικοι (2)_βεβαιωση_16.01.2023 υποδειγμα_εκπαιδευτικοι -αιτηση_ανασυγκροτηση_16.01.2023  

Περισσότερα

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.) / B’ ΚΥΚΛΟΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσιεύθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης της πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr) ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των εκπαιδευτικών…

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ_ΑΙΤΗΣΕΙΣ 6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ_Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής_Εισαγωγική  

Περισσότερα