Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής μαζί με τα  αναγκαία δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/,  από 3 – 1 -2022 έως 14 – 1 -2022 και ώρα 14:00.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περισσότερα

Ενισχυτική Διδασκαλία, για το σχολικό έτος 2021-2022

ΕΞΕ – 156974 – 2021 – Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021_2022 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α.Μ.Ω.) ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ 2021-22 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ ΕΝ_Δ_2021_22

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη εκπαιδευτικών Α΄/Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις ΕΔΙΠ και ΕΕΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη εκπαιδευτικών Α΄-Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις ΕΔΙΠ και ΕΕΠ

Περισσότερα