Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91), υποψηφίων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ16 και ΔΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021, Γ΄ 2679/4-11-2021 και Γ΄ 2680/4-11-2021 αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν)

20230505 50896_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8

Περισσότερα

Πίνακες οργανικών κενών και υπεραριθμιών της ΔΔΕ Ηλείας (Πρ. ΠΥΣΔΕ 7/20-4-2023)

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για προθεσμία υποβολής αιτήσεων. ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 2023_ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΑΕ  

Περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή δήλωσης επιλογής σχολικών μονάδων από υποψήφιους διευθυντές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αν υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε. Κ. Ηλείας δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση επιλογής σχολικών μονάδων στην πλατφόρμα, να στείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη ΔΔΕ Ηλείας τις προτιμήσεις τους με αριθμημένη σειρά έως Μεγάλη Τετάρτη, 12/04/2023 και ώρα 23:59. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. Εκ της Διευθύνσεως Δ.Ε. Ηλείας  

Περισσότερα