Διαδικασία αποσπάσεων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης , για το έτος 2022-2023

Καλούνται τα μέλη ΕΕΠ_ΕΒΠ που υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητάς μας και επιθυμούν να αποσπαστούν  σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης, να αποστείλουν στο EMAIL της ΔΔΕ Ηλείας (mail@dide.ilei. sch.gr), αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά  μέχρι την Τετάρτη 10/8/2022. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022_63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2022

Περισσότερα

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΕ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΙΠ/ΕΕΠ ΤΩΝ ΑΕΙ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957 (ΦΕΚ 141/ΤΑ΄/21.07.2022) ΜΕΡΟΣ Η’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’, άρθρο 485 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Λ’, παράγραφος γ) «Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), με την επιφύλαξη του άρθρου 289 του παρόντος» καταργείται η διάταξη που αφορά…

Περισσότερα