Υποβολή δήλωσης προτίμησης για Τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας για το διδακτικό έτος 2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ_2020_ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ-ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  

Περισσότερα