Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023.

23864E2_02-03-2023_ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_2023_Ρ4ΖΣ46ΜΤΛΗ-ΣΤ6 23864Ε2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΑ 2023_Ψ0ΡΝ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ 23855E2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2023_9ΑΜΗ46ΜΤΛΗ-ΟΓΩ 23852E2_02-03-2023_ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2023_6ΤΕΚ46ΜΤΛΗ-6Δ5 23837Ε2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΕΔΑΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2023_9ΑΖ846ΜΤΛΗ-Ρ1Η

Περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2023

ΑΙΤΗΣΗ -ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της διεύθυνσης mail@dide.ilei.sch.gr από τη Δευτέρα 13/02/2023 έως και την Παρασκευή 17/02/2023. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της διεύθυνσης mail@dide.ilei.sch.gr από τη Δευτέρα  05-12-2022 έως και την Παρασκευή  09-12-2022. πίνακας αιτούντων μετάθεση ΕΕΠ-ΕΒΠ    

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της διεύθυνσης mail@dide.ilei.sch.gr από τη Δευτέρα 21-11-2022 έως και την Παρασκευή 25-11-2022. Οι πίνακες μοριοδότησης των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ  θα αναρτηθούν μέχρι και 30-11-2022. Οι πίνακες μοριοδότησης των αιτούντων βελτίωση – οριστική τοποθέτηση θα αναρτηθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2023. απο ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ -ΓΕΝΙΚΗΣ απο ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ…

Περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2022-2023

Σας διευκρινίζουμε ότι δε έχουν δικαίωμα μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ακόμα και αν ανήκουν σε Ειδική κατηγορία μετάθεσης, σύμφωνα με τη περίπτωση α της παρ.5 του άρθρου 62 τουΝ.4589/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4722/2020.

Περισσότερα