Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ εκπ/κών Ε.Α.Ε (Δ.Ε.) Ηλείας, για το διδακτικό έτος 2021-2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΕΑΕ

Περισσότερα

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (ΗΛΕΙΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούνται τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητάς μας και επιθυμούν απόσπαση εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (ΗΛΕΙΑ) να αποστείλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητα, κλπ) μέχρι την Τρίτη 10/8/2021 στο email της ΔΔΕ Ηλείας mail@dide.ilei.sch.gr .  

Περισσότερα

Ανακλήσεις – Ενστάσεις – Επανεξετάσεις αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, σχολεία Τυφλών/Κωφών, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2021-22

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για πέντε (5) ημέρες, από τη Δευτέρα, 19/07/2021 έως και την Παρασκευή, 23/07/2021 και ώρα 15:00 για την υποβολή ενστάσεων/επανεξετάσεων και αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, σχολεία Τυφλών και Κωφών, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά σχολεία,…

Περισσότερα