ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του…

Περισσότερα

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021.

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ ΕΕΠ-ΕΒΠ_παραιτήσεις με δικαίωμα ανάκλησης_υπόδειγμα ΕΕΠΕΒΠ_οργανικά κενά ανά περιοχή&ΣΜΕΑΕ_18-3-21 ΕΕΠ_οργανικά κενά ανά ΚΕΣΥ_18-3-21 Βεβαίωση υπηρεσίας Αίτηση μετάθεσης Αίτηση βελτίωσης θέσης email υπηρεσιών  

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ενστάσεις υποβάλλονται από 14-12-2020 μέχρι και 18-12-2020 στο email της Διεύθυνσης (mail@dide.ilei.sch.gr).   αιτήσεις μετάθεσης ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ αιτήσεις μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ αιτήσεις μετάθεσης σε ΚΕΣΥ_ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Περισσότερα