Ενισχυτική Διδασκαλία, για το σχολικό έτος 2021-2022

ΕΞΕ – 156974 – 2021 – Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021_2022 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α.Μ.Ω.) ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ 2021-22 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ ΕΝ_Δ_2021_22

Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ -Υ.Δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤ-ΔΙΔΑΚΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (1)

Περισσότερα