ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την Απόλυση  Αναπληρωτών και Ωρομισθίων θα σταλούν ηλεκτρονικά στα προσωπικά τους email τις επόμενες ημέρες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2621360549-550

Περισσότερα

Τοποθετήσεις αναπληρωτών (8-3-2021)

Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Τρίτη 9/3/2021 μέχρι την Τετάρτη 10/3/2021). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (8-3-2021)

Περισσότερα

Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτών εκπ/κών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 8/3/2021 και ώρα 10:00 π.μ στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. Η τοποθέτησή τους θα γίνει τη Δευτέρα, 8/3/2021.   Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την…

Περισσότερα

Τοποθετήσεις-Διαθέσεις Αναπληρωτών εκπ/κών (11-2-2021)

Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Παρασκευή 12/2/2021 μέχρι τη Δευτέρα 15/2/2021). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ COVID-19 (11-2-2021)

Περισσότερα

Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτών εκπ/κών (COVID-19)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι σήμερα, 11/2/2021 και ώρα 12:00 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σήμερα, Πέμπτη 11/2/2021.   Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Παρασκευή 12/2/2021…

Περισσότερα

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύει],για το σχολικό έτος 2020-2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύει,καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους: (α) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και…

Περισσότερα

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων Δ.Δ.Ε. Ηλείας, για το σχολ. έτος 2020-2021

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ 20-21

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020_2021

6867_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΔ_2020_21_ΩΦΘΔ46ΜΤΛΗ-ΦΔ7 ΕΞΕ – 6973 – 2021 – Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020_2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΑΕ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_2020_21

Περισσότερα