Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών (7-1-2021)

Οι τοποθετηθέντες του συνημμένου αρχείου (3 φύλλα) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης τους, από την Παρασκευή 8/1/2021 έως και τη Δευτέρα 11-1-2021.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 7-1-2021

Περισσότερα

Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτών εκπ/κών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τρίτη, 5/1/2021 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. Η τοποθέτησή τους θα γίνει την Πέμπτη 7/1/2021. Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Παρασκευή 8/1/2021 μέχρι τη Δευτέρα…

Περισσότερα

Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτριών εκπ/κών ΠΕ23 σε Λειτουργικά Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι , 26/11/2020 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ23 (25-11-2020) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (6-11-2020)

Όλοι οι αναπληρωτές που προσελήφθησαν στις 6-11-2020 με την ειδική πρόσκληση θα αναλάβουν υπηρεσία από τις 9-11-2020 έως και 10-11-2020 δια ζώσης στο Σχολείο τοποθέτησης τους ή στο σχολείο με τις περισσότερες ώρες.  

Περισσότερα

Τοποθέτηση αναπληρωτών/τριών (για κάλυψη λειτουργικών κενών λόγω covid-19)

Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Τετάρτη 21/10/2020 μέχρι την Πέμπτη 22/10/2020). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΕ (20-10-2020) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ (20-10-2020)

Περισσότερα

Αίτηση Τοποθέτησης αναπληρωτών/τριών (για κάλυψη λειτουργικών κενών λόγω covid-19)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι σήμερα, 19/10/2020 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. Η τοποθέτησή τους θα γίνει αύριο, Τρίτη 20/10/2020. Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Τετάρτη 21/10/2020 μέχρι την…

Περισσότερα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Γ’ ΦΑΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές  κατά την ημέρα Ανάληψης Υπηρεσίας  στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησής τους (Παρασκευή 9-10-2020 ή Δευτέρα 12-10-2020) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Διεύθυνσης (mail@dide.ilei.sch.gr) από το Σχολείο το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ώστε να γίνει η αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε στο τηλ.: 2621360561 για την επιτυχή παράδοση του email.  …

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΠΔΕ) εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας

Οι τοποθετηθέντες εκπ/κοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τους εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα (δηλ. την Παρασκευή, 9/10/2020 ή τη Δευτέρα 12/10//2020).   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ (8-10-20200 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ( 8-10-2020) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ 8-10-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ (8-10-2020)

Περισσότερα