ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Γ’ ΦΑΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές  κατά την ημέρα Ανάληψης Υπηρεσίας  στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησής τους (Παρασκευή 9-10-2020 ή Δευτέρα 12-10-2020) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Διεύθυνσης (mail@dide.ilei.sch.gr) από το Σχολείο το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ώστε να γίνει η αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε στο τηλ.: 2621360561 για την επιτυχή παράδοση του email.  …

Περισσότερα

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΠΔΕ) εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας

Οι τοποθετηθέντες εκπ/κοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τους εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα (δηλ. την Παρασκευή, 9/10/2020 ή τη Δευτέρα 12/10//2020).   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ (8-10-20200 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ( 8-10-2020) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ 8-10-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ (8-10-2020)

Περισσότερα

Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτών εκπ/κών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι αύριο, 7/10/2020 και ώρα 12:30 μ.μ. στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. (Προτεραιότητα θα δοθεί στην κάλυψη των κενών ΣΜΕΑΕ έναντι των Τ.Ε και στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 5-10-2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ (5-10-2020) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ (5-10-2020)

Περισσότερα

Τοποθέτηση αναπληρωτών/τριών (γενικής) – Τοποθέτηση αναπληρωτών/τριών ΣΜΕΑ

Οι εκπ/κοί μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους από αύριο Πέμπτη 24/9/2020 έως και την Παρασκευή 25/9/2020.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ (23-9-2020) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ (23-9-2020)

Περισσότερα

Αιτήσεις τοποθέτησεις αναπληρωτών/τριών εκπ/κών (ΣΜΕΑΕ/ΤΕ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι αύριο, 23/9/2020 και ώρα 9:30 π.μ. στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. (Προτεραιότητα θα δοθεί στην κάλυψη των κενών ΣΜΕΑΕ έναντι των Τ.Ε) Αντίγραφο του ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΣΜΕΑΕ-ΤΕ-22-9-2020 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Περισσότερα

Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτών/τριών εκπ/κών (Γενικής)

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων μέχρι αύριο, 23/9/2020 και ώρα 9:30 π.μ. στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 22-9-2020 (αρχείο με 11 φύλλα) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  

Περισσότερα