Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020_2021

6867_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΔ_2020_21_ΩΦΘΔ46ΜΤΛΗ-ΦΔ7 ΕΞΕ – 6973 – 2021 – Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020_2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΑΕ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_2020_21

Περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (Υ.Α)

20210107 903_Ε1 Προσλ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛ. (145) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ Ψ01Ν46ΜΤΛΗ-ΨΗΞ 2 0210107 912_Ε1 Προσλ. ΓΕΝΙΚΗ Βθμια (986) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΨΩ9146ΜΤΛΗ-ΣΚ8 20210107 927_Ε1 Προσλ. ΜΝΑΕ (520) Βθμια ΕΣΠΑ Ω1ΚΧ46ΜΤΛΗ-ΕΣΨ 20210107 949_Ε1 Προσλ. ΤΥ-ΖΕΠ (395) Βθμια ΕΣΠΑ Ψ2ΨΟ46ΜΤΛΗ-ΝΔΥ

Περισσότερα

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών (7-1-2021)

Οι τοποθετηθέντες του συνημμένου αρχείου (3 φύλλα) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης τους, από την Παρασκευή 8/1/2021 έως και τη Δευτέρα 11-1-2021.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 7-1-2021

Περισσότερα

Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτών εκπ/κών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τρίτη, 5/1/2021 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. Η τοποθέτησή τους θα γίνει την Πέμπτη 7/1/2021. Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Παρασκευή 8/1/2021 μέχρι τη Δευτέρα…

Περισσότερα

Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτριών εκπ/κών ΠΕ23 σε Λειτουργικά Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι , 26/11/2020 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ23 (25-11-2020) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (6-11-2020)

Όλοι οι αναπληρωτές που προσελήφθησαν στις 6-11-2020 με την ειδική πρόσκληση θα αναλάβουν υπηρεσία από τις 9-11-2020 έως και 10-11-2020 δια ζώσης στο Σχολείο τοποθέτησης τους ή στο σχολείο με τις περισσότερες ώρες.  

Περισσότερα

Τοποθέτηση αναπληρωτών/τριών (για κάλυψη λειτουργικών κενών λόγω covid-19)

Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Τετάρτη 21/10/2020 μέχρι την Πέμπτη 22/10/2020). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΕ (20-10-2020) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ (20-10-2020)

Περισσότερα

Αίτηση Τοποθέτησης αναπληρωτών/τριών (για κάλυψη λειτουργικών κενών λόγω covid-19)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι σήμερα, 19/10/2020 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. Η τοποθέτησή τους θα γίνει αύριο, Τρίτη 20/10/2020. Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Τετάρτη 21/10/2020 μέχρι την…

Περισσότερα