Καταχώριση Δικαιολογητικών για την Προκήρυξη 2ΓΕ

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μετά από έλεγχο του ηλεκτρονικού τους φακέλου στο ΟΠΣΥΔ, διαπιστώσουν παράλειψη ή εσφαλμένη καταχώρηση να στείλουν στη ΔΔΕ Ηλείας e–mail  (mail@dide.ilei.sch.gr) για επανεξέταση.

Περισσότερα

ΣΤ’ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Οδηγίες προς τους προσληφθέντες με τις προθεσμίες και τα σχετικά έντυπα/δικαιολογητικά/ΥΔ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/anaplirotes Οι προσληφθέντες αναπληρωτές πρέπει να δηλώσουν την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 στον ΟΠΣΥΔ τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους. Οι προσληφθέντες  οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, απευθείας στην…

Περισσότερα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε’ ΦΑΣΗ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν από την  Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023.   ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-1-4 ΑΙΤΗΣΗ-Υ.Δ.-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤ-ΔΙΔΑΚΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ-6

Περισσότερα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Δ’ ΦΑΣΗ

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους (αυτό με τις περισσότερες ώρες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) από την Παρασκευή 02-12-2022 έως και τη Δευτέρα 05-12-2022. Με την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές/τριες πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα https://anaplirotes.gov.gr/ προκειμένου να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ Δ’ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ…

Περισσότερα

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γ΄ Φάσης με πρόσληψη στις 21/11/2022

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους (αυτό με τις περισσότερες ώρες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) την Πέμπτη 24-11-2022 και την Παρασκευή 25-11-2022. Με την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές/τριες πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα https://anaplirotes.gov.gr/ προκειμένου να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ…

Περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ’ ΦΑΣΗ

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους (αυτό με τις περισσότερες ώρες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) την Δευτέρα 07-11-2022 και την Τρίτη 08-11-2022.  Οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Γ’ΦΑΣΗ

Περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ-Υ.Δ.-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤ-ΔΙΔΑΚΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ

Περισσότερα

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΕΠ

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές/τριες μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που πληρούν τις προϋποθέσεις της αριθμ.66079/Δ3/(φεκ 1585/8-5-2018) Υ.Α. για μείωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου υποστηρικτικού έργου  για το διδακτικό έτος 2022-2023, να καταθέσουν αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηλείας  για σχετική γνωμοδότηση και διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων  που θέτει η ανωτέρω Υ.Α. από το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής  Ελλάδας….

Περισσότερα