Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020_2021

6867_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΔ_2020_21_ΩΦΘΔ46ΜΤΛΗ-ΦΔ7 ΕΞΕ – 6973 – 2021 – Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020_2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΑΕ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_2020_21

Περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (Υ.Α)

20210107 903_Ε1 Προσλ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛ. (145) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ Ψ01Ν46ΜΤΛΗ-ΨΗΞ 2 0210107 912_Ε1 Προσλ. ΓΕΝΙΚΗ Βθμια (986) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΨΩ9146ΜΤΛΗ-ΣΚ8 20210107 927_Ε1 Προσλ. ΜΝΑΕ (520) Βθμια ΕΣΠΑ Ω1ΚΧ46ΜΤΛΗ-ΕΣΨ 20210107 949_Ε1 Προσλ. ΤΥ-ΖΕΠ (395) Βθμια ΕΣΠΑ Ψ2ΨΟ46ΜΤΛΗ-ΝΔΥ

Περισσότερα

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών (7-1-2021)

Οι τοποθετηθέντες του συνημμένου αρχείου (3 φύλλα) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης τους, από την Παρασκευή 8/1/2021 έως και τη Δευτέρα 11-1-2021.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 7-1-2021

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. ΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 2021) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στο ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας (ως συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στο ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας (ως συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης). ΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2021) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στο ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στο ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας. ΑΔΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ 2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής των ΣΕΈ και των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής των ΣΕΈ και των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας. ΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Περισσότερα

Αιτήσεις Τοποθέτησης αναπληρωτών εκπ/κών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τρίτη, 5/1/2021 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. Η τοποθέτησή τους θα γίνει την Πέμπτη 7/1/2021. Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Παρασκευή 8/1/2021 μέχρι τη Δευτέρα…

Περισσότερα