Ανασυγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ηλείας-Ορισμός επιπλέον Μελών ΠΥΣΔΕ Ηλείας (Συμβούλιο Επιλογής)

926Φ46ΜΤΛΗ-ΦΩΝ_ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2021-2022 Ω3Ω446ΜΤΛΗ-ΝΟΧ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΩΝ ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 2021-2022    

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του…

Περισσότερα

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021.

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ ΕΕΠ-ΕΒΠ_παραιτήσεις με δικαίωμα ανάκλησης_υπόδειγμα ΕΕΠΕΒΠ_οργανικά κενά ανά περιοχή&ΣΜΕΑΕ_18-3-21 ΕΕΠ_οργανικά κενά ανά ΚΕΣΥ_18-3-21 Βεβαίωση υπηρεσίας Αίτηση μετάθεσης Αίτηση βελτίωσης θέσης email υπηρεσιών  

Περισσότερα