Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ενεργοποιηση_7μελων_επιτροπων_23-24_Εγκύκλιος.sign ΑΙΤΗΣΗ_προς_την_Επταμελή_Επιτροπή_Πιστοποίησης_Παθήσεων ΦΕΚ_6069_Β_ΚΥΑ_με_ΝΕΕΣ_ΠΑΘΗΣΕΙΣ_5_2022  

Περισσότερα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Δ’ ΦΑΣΗ

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους (αυτό με τις περισσότερες ώρες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) από την Παρασκευή 02-12-2022 έως και τη Δευτέρα 05-12-2022. Με την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές/τριες πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα https://anaplirotes.gov.gr/ προκειμένου να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ Δ’ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ…

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη της Τοπικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών μουσικών – Μουσικό Σερρών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΉΡΥΞΗ_Τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών μουσικών -Μουσικό Σερρών_signed

Περισσότερα

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γ΄ Φάσης με πρόσληψη στις 21/11/2022

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους (αυτό με τις περισσότερες ώρες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) την Πέμπτη 24-11-2022 και την Παρασκευή 25-11-2022. Με την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές/τριες πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα https://anaplirotes.gov.gr/ προκειμένου να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ…

Περισσότερα

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικο

ΕΞΕ – 143616 – 2022 – Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε και μελών Ειδικού – Έκδοση 2

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της διεύθυνσης mail@dide.ilei.sch.gr από τη Δευτέρα 21-11-2022 έως και την Παρασκευή 25-11-2022. Οι πίνακες μοριοδότησης των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ  θα αναρτηθούν μέχρι και 30-11-2022. Οι πίνακες μοριοδότησης των αιτούντων βελτίωση – οριστική τοποθέτηση θα αναρτηθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2023. απο ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ -ΓΕΝΙΚΗΣ απο ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ…

Περισσότερα

Aνακοίνωση Πρόσληψης Εκπαιδευτικών για Ενισχυτική Διδασκαλία 2022-2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184935, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ. 142140/Δ2/16-11-2022 ΑΔΑ:Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-23 : να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Ηλείας –5ος όροφος – μόνο την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022, από ώρα…

Περισσότερα

Διαβίβαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη Δ.Ε.Π. στη θέση των Προέδρων των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) και εκπαιδευτικούς των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ως μέλη των ΕΠ.Ε.Σ

«Διαβίβαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μέλη Δ.Ε.Π. στη θέση των Προέδρων των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε ΨΝΒ846ΜΤΛΗ-Α5Υ_Πρόσκληση ΕΠΕΣ_11_22

Περισσότερα