ΣΤ’ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Οδηγίες προς τους προσληφθέντες με τις προθεσμίες και τα σχετικά έντυπα/δικαιολογητικά/ΥΔ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/anaplirotes Οι προσληφθέντες αναπληρωτές πρέπει να δηλώσουν την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 στον ΟΠΣΥΔ τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους. Οι προσληφθέντες  οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, απευθείας στην…

Περισσότερα

Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας – Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1) Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας. {σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.} Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. ΔΕ Ηλείας 2) Κλήση υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Ηλείας σε συνέντευξη. {σύμφωνα με το…

Περισσότερα

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023.

23864E2_02-03-2023_ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_2023_Ρ4ΖΣ46ΜΤΛΗ-ΣΤ6 23864Ε2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΑ 2023_Ψ0ΡΝ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ 23855E2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2023_9ΑΜΗ46ΜΤΛΗ-ΟΓΩ 23852E2_02-03-2023_ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2023_6ΤΕΚ46ΜΤΛΗ-6Δ5 23837Ε2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΕΔΑΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2023_9ΑΖ846ΜΤΛΗ-Ρ1Η

Περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2023

ΑΙΤΗΣΗ -ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο…

Περισσότερα