ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ – Εξωτερικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-Erasmus ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-Erasmus ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-Εξωτερικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-Erasmus ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-Εξωτερικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Περισσότερα

Προκήρυξη σχολικής εκδρομής/επίσκεψης/μετακίνησης

Για ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων σχετικά με την πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής / επίσκεψης / μετακίνησης, αναγράψτε στο πλαίσιο του τίτλου το σχολείο σας (πχ. 1ο ΓΕ.Λ…….), τη διάρκεια και το είδος της μετακίνησης (πχ. Ημερήσια – Διήμερη – Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή, Εκπαιδευτική Επίσκεψη, Μετακίνηση Erasmus  κ.λπ.), τον τόπο (πχ. Βόλος, Θεσσαλονίκη, Κύπρος κ.λπ.),…

Περισσότερα

Έντυπα εκδρομών

Yπόδειγμα σύμβασης με τουριστικό γραφείο Υπόδειγμα ενημερωτικό σχολικού περιπάτου Υπόδειγμα ενημερωτικό διδακτικής επίσκεψης Υπόδειγμα ενημερωτικό εκπαιδευτικής επίσκεψης εκδρομής μετακίνησης Υπόδειγμα προκήρυξης εκδρομής Σχολική εκδρομή –έλεγχος οχήματος από Τροχαία  

Περισσότερα

Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Εκδρομές –Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Περισσότερα