Ευχές Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νέα Σχολική Χρονιά

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2023-2024, απευθύνουμε σε όλους και όλες τις θερμότερες ευχές μας για μια ήρεμη και δημιουργική σχολική χρονιά. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, έχουμε χρέος να υπηρετήσουμε το όραμα ενός σχολείου που συμπλέει και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ένα σχολείο συμπερίληψης, που […]

Όλο το άρθρο

Εξεταστικά Κέντρα και πρόγραμμα εξετάσεων Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022 του ΑΣΕΠ)

Τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ( Πρόσκληση προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 75/τ.Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022), που αφορά τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με […]

Όλο το άρθρο

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΕ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΙΠ/ΕΕΠ ΤΩΝ ΑΕΙ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957 (ΦΕΚ 141/ΤΑ΄/21.07.2022) ΜΕΡΟΣ Η’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’, άρθρο 485 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Λ’, παράγραφος γ) «Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), με την επιφύλαξη του άρθρου 289 του παρόντος» καταργείται η διάταξη που αφορά […]

Όλο το άρθρο